ที่อยู่
194/1 หมู่1 ถนนเพชรเกษม ซอย 27/1 (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยสยาม)
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.10160

ติดต่อฝ่ายบุคคล
โทรสอบถาม : 086-378-5955
ส่งข้อมูลสมัครงานผ่านอีเมลล์
E-mail : hr1.nvc@gmail.com

**เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อนัดนัดสัมภาษณ์งานหากผ่านเกณฑ์พิจารณา โปรดเตรียมเอกสารสมัครงานให้พร้อม
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา
4.ใบรับรองการผ่านงาน หรือผ่านการฝึกอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
5.สำเนาใบขับขี่ (กรณีที่เป็นตำแหน่งพนักงานขับรถ)
6.รูปถ่าย

 

แผนที่

Enter street adress here. Or any other information you want.