THE SUN ลวดเชื่อมไฟฟ้า หุ้มฟลักซ์ รุ่น เดอะซัน- 33 ขนาด 4.0 มม. 1 ลัง (4 ห่อ 20 กก.)
1,447.00 THB
1,702.00 THB
THE SUN ลวดเชื่อมไฟฟ้า หุ้มฟลักซ์  รุ่นเดอะซัน-33 จุดเด่น - เชื่อมนิ่ม การอาร์คสม่ำเสมอ- ควันน้อย สแลกร่อนง่าย- ได้รับมาตรฐาน มอก. ISO 9001:2008 , ไทยแลนด์แบรนด์ , มาตรฐานลอยด์ (UK) รายละเอียด - ลวดเชื่อมไฟฟ้า เดอะซัน - 33 เป็นลวดเชื่อมไฟฟ้าหุ้มฟลักซ์ชนิดไตตาเนียมสูง เชื่อมได้ทุกท่าเชื่อม- เหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็กแผ่นบางและโครงสร้าง...
THE SUN ลวดเชื่อมไฟฟ้า หุ้มฟลักซ์ รุ่น เดอะซัน- 33 ขนาด 3.2 มม. 1 ลัง (4 ห่อ 20 กก.)
1,467.00 THB
1,725.00 THB
THE SUN ลวดเชื่อมไฟฟ้า หุ้มฟลักซ์  รุ่นเดอะซัน-33 จุดเด่น - เชื่อมนิ่ม การอาร์คสม่ำเสมอ- ควันน้อย สแลกร่อนง่าย- ได้รับมาตรฐาน มอก. ISO 9001:2008 , ไทยแลนด์แบรนด์ , มาตรฐานลอยด์ (UK) รายละเอียด - ลวดเชื่อมไฟฟ้า เดอะซัน - 33 เป็นลวดเชื่อมไฟฟ้าหุ้มฟลักซ์ชนิดไตตาเนียมสูง เชื่อมได้ทุกท่าเชื่อม- เหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็กแผ่นบางและโครงสร้าง...
THE SUN ลวดเชื่อมไฟฟ้า หุ้มฟลักซ์ รุ่น เดอะซัน- 33 ขนาด 2.6 มม. 1 ลัง (10 ห่อ 20 กก.)
1,564.00 THB
1,840.00 THB
THE SUN ลวดเชื่อมไฟฟ้า หุ้มฟลักซ์  รุ่นเดอะซัน-33 จุดเด่น - เชื่อมนิ่ม การอาร์คสม่ำเสมอ- ควันน้อย สแลกร่อนง่าย- ได้รับมาตรฐาน มอก. ISO 9001:2008 , ไทยแลนด์แบรนด์ , มาตรฐานลอยด์ (UK) รายละเอียด - ลวดเชื่อมไฟฟ้า เดอะซัน - 33 เป็นลวดเชื่อมไฟฟ้าหุ้มฟลักซ์ชนิดไตตาเนียมสูง เชื่อมได้ทุกท่าเชื่อม- เหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็กแผ่นบางและโครงสร้างเห...