ITEM 166 กาพ่นสี กาบน/กาล่าง
ITEM 330 แปรงลวดถ้วย BERG
ITEM 339 กรรไกรตัดเหล็กเส้น รุ่นงานหนัก BERG
ITEM 386 บล็อคชุด 22 ตัวชุด BERG
ITEM 390 ปืนยิงกาวฟันเฟือง BERG


ITEM 005 หน้ากากกรองฝุ่น The Sun
ITEM 057 แปรงทาสีขนธรรมชาติ BERG รุ่น BG33829
ITEM 082 แปรงทาสี BERG รุ่น 11633
ITEM 229 สว่านไฟฟ้า BERG รุ่น BG-301
 


ITEM 045 กบไฟฟ้า BERG BG100N
ITEM 063 แท่นตัดไฟเบอร์ 14 นิ้ว BERG รุ่น BG-501
ITEM 063 แท่นตัดไฟเบอร์ 14 นิ้ว BERG รุ่น BG-518
ITEM 091 รอกสลิงไฟฟ้า 2 สาย BERG
ITEM 262 สว่านไฟฟ้า BERG รุ่น BG-207
ITEM 093 เครื่องเซาะร่องคอนกรีต BERG รุ่น BG-836
ITEM 398 สว่านไร้สายแบตเตอร์รี่ BERG รุ่น BG-1210


ITEM 024 ลวดเชื่อมทังสแตน THE SUN
ITEM 030 ชุดตัดแก๊ส BERG
ITEM 055 ชุดตัดแก๊ส THE SUN
ITEM 117 เครื่องเชื่อม อินเวอร์เตอร์ THE SUN รุ่น MMA-125E
ITEM 156 แว่นตาอ๊อกสายรัดออโต้ THE SUN รุ่น TS-250F
ITEM 157 หน้ากากอ๊อกสวมหัว THE SUN รุ่น TS-100G
ITEM 181 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์ THE SUN รุ่น PRO-168S
ITEM 230 ลวดเชื่อมไฟฟ้า THE SUN รุ่น 33
ITEM 298 ลวดเชื่อมไฟฟ้าสแตนเลส THE SUN รุ่น 30L-16
ITEM 299 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์ THE SUN รุ่น MMA-123S
ITEM 366 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า THE SUN รุ่น AC BX6


ITEM 139 ใบตัดเพชร THE SUN รุ่น NANO
ITEM 147 ใบเลื่อยตัดเหล็ก ฉลาม3ดาว HSS 1/2"
ITEM 168 ดอกไขควงลม BERG
ITEM 195 จานทรายเรียงซ้อนหลังแข็ง BERG
ITEM 250 ผ้าทรายสายพาน ตรา ฉลามคู่
ITEM 264 หัวสว่าน พร้อมอแดปเตอร์ BERG
ITEM 276 ดอกสว่านเจาะคอนกรีตโรตารี่ SDS PLUS BERG
ITEM 352 จานทรายเรียงซ้อนอ่อนตัว 4 นิ้ว BERG
ITEM 376 ใบตัดเพชร 4 นิ้ว BERG